English

Frits Palmboom hoogleraar, 2013-06-13

Frits Palmboom is benoemd tot hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, afdeling Urbanism. Het betreft een 3-jarig praktijkhoogleraarschap voor 2 dagen per week. De leerstoel houdt zich bezig met de stedenbouw in relatie tot de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap, met de nadruk op de ruimtelijke problematiek van het IJssel- en Markermeergebied.

Greater New Orleans Urban Water Plan, 2013-09-13

Op vrijdag 6 september 2013 is het ‘Urban Waterplan’ voor New Orleans met veel vertoon gepresenteerd aan de Amerikaanse pers.

 

“The team benefited from water management and climate adaptation experience from around the world, developed through years of working relationships with high-caliber designers and engineers who have enthusiastically supported the vitality and growth of Greater New Orleans. Partnering institutions, organizations, and individuals from around the world have provided critical support every step of the way, with Greater New Orleans, Inc. providing the additional support of regional leaders and institutions through the Urban Water Plan Advisory Council.

 

Directe aanleiding voor het plan waren de verwoestende gevolgen van orkaan Katrina. Het plan heeft als doel om de benodigde aanpassing aan de waterhuishouding in te zetten voor een grondige verbetering van de kwaliteit van de stad. Het plan is tot stand gekomen in een multidisciplinair Amerikaans-Nederlands team onder aanvoering van Waggonner & Ball architects. Palmbout werkte hierin aan het ‘grijpbaar’ maken van stedelijke kwaliteiten binnen deze wateropgave op zowel regionale als locale schaal.

Zie ook: www.living with water.com

Vacature, 2014-08-06

Op dit moment zijn er geen vacatures

Spoorzoneproject goedgekeurd, 2013-10-01

In het afgelopen jaar werkten we aan de Spoorzone van Zwolle in opdracht van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail. De gemeenteraad van Zwolle heeft 30 september unaniem ingestemd met de plannen.  Ook de Provinciale Staten hebben ingestemd met de benodigde inverteringen. Hiermee is een stabiele basis gelegd voor de vernieuwing van dit complexe stadsdeel in de komende jaren.

publiekspresentatie Harelbeke, 2013-10-01

30 september zijn onder grote publieke belangstelling de vernieuwingplannen voor het centrum van Harelbeke gepresenteerd. We werken er aan het ontwerp van een nieuw Marktplein en hebben een beeldkwaleitsplan voor het centrum opgesteld. De vernieuwing van kades en bruggen langs de Leie vormen de directe aanleiding tot de planvorming

Hembrugterrein is geopend!, 2014-01-17

Het Hembrug-terrein in Zaandam ontwikkelt zich van een gesloten defensieterrein naar een open terrein met een grote variatie aan bedrijvigheid. Op 29 januari is de eerste fase feestelijk geopend in aanwezigheid van minister Blok. Wij ontwerpen onder andere de openbare ruimte. Op een praktische manier is gewerkt aan de inrichting van Oud-Hembrug, met aandacht voor hergebruik van materialen, flexibiliteit in ontwikkeling, historisch erfgoed en bestaand groen.

Geloof in Belvédère is terug, 2014-02-17

Wethouder Gerdo van Grootheest (Ruimtelijke Ordening) “De dynamiek is terug" artikel De Limburger, 12-02-2014. Palmbout maakte de Vormgevingsvisie en het Landschapsplan voor de nieuwe verkeersstructuur bij de Noorderbrug en het Frontenpark, ontwikkelde een visie op de Boschstraat en de inpassing van de nieuwe tram naar Vlaanderen en begeleidt de inpassing van Pathé, The Students Hotel, Loods 5 en andere functies in het Sphinx-complex.

Plannen Delftse spoorzone zaterdag met groot enthousiasme ontvangen. , 2014-03-13

Het woonevent voor Nieuw Delft, de woonwijk die in de Spoorzone gaat verrijzen, heeft zaterdag 1250 bezoekers getrokken.Er waren ook architecten, ontwikkelaars en begeleidingsbureaus aanwezig. Potentiële toekomstige bewoners konden hun eigen woonwensen en ideeën kenbaar maken. Toekomstige bewoners kunnen kiezen uit een zelfbouwwoning geheel naar eigen wens of gaan voor een kant-en-klare woning.

 

picknicktafels voor RDM, 2014-05-19

De inrichting van het RDM-terrein vordert gestaag. Afgelopen week zijn twee picknicktafelsXL geplaatst die door PALMBOUT-Urban Landscapes zijn ontworpen als onderdeel van het overkoepelend Inrichtingsplan. Ze werden onmiddelijk in gebruik genomen. 

Studie Liverpool Anfield (GB), 2014-05-08

In de vastgelopen ontwikkeling van Liverpool Anfield heeft de Community Land Trust (CLT) het initiatief genomen om zelf woningen te gaan ontwikkelen.

Palmbout heeft een verkavelingsenstudie gemaakt voor het bouwblok rondom ‘de bakkerij’. Dit project sluit aan bij het project HOME BAKED van Jeanne van Heeswijk.

 

Nederlands ontwerpconsortium wint belangrijke competitie in New York, 2014-06-02

Interboro Team is geselecteerd als één van de winnaars van de ' Rebuild by Design ' competitie in New York.

Maandag 2 juni heeft de  Amerikaanse secretary of state Shaun Donovan bekend gemaakt dat het Nederlandse consortium bestaande uit drie ontwerpbureaus – Palmbout Urban Landscapes, H+N+S Landschapsarchitecten en Bosch Slabbers Landscape + Urban Design –tot de winnaars behoren van de internationale Rebuild by Design competitie.

 

 

Stageplaats, 2014-08-06

Wij zijn regelmatig op zoek naar een enthousiaste stagiaire voor een termijn van minimaal 5 maanden.

Je zult meewerken aan opgaven op het gebied van landschap en stedenbouw op verschillende schaalniveaus.  Enige ervaring met AutoCAD, Illustrator, Indesign en Photoshop is een pre.

Heb je belangstelling, richt je per brief, telefoon of mail tot Marcel van der Meijs:

Palmbout Urban Landscapes
Schiedamsedijk 44
3011 ED
Rotterdam

tel: 010-433 26 49
mail: m.vandermeijs@palmbout.nl

wonen in een collectieve tuin in Wervik , 2015-06-03

Palmbout Urban Landscapes en H+N+S landschapsarchitecten hebben aan  stadsbestuur en inwoners van Wervik het ontwerp gepresenteerd voor een autovrije woonbuurt op een site van twee voormalige voetbalterreinen.  ‘Wonen in een collectieve tuin’ is het leitmotiv van het ontwerp. Het project wijkt door de collectieve opzet sterk af van gangbare Vlaamse verkavelingen. Een publieke doorgang en een openbare groenzone met fruitbomen is onderdeel van het ontwerp.